מידע כללי:

עלויות התוכניות מכוסות על ידי שגרירות ארה"ב והמרכז האמריקאי, למעט הסעות.

התכניות מתקיימות במרכז האמריקאי אלא אם צויין אחרת.

תאריכים ייקבעו אל מול בתי הספר ועל פי זמינות המרצים.

חלק מהתכניות יכולות להתקיים בשפות עברית או אנגלית וחלקן בשפה האנגלית בלבד או עברית בלבד.

לפרטים נוספים ולהגשת בקשה להצטרפות לתכנית יש ליצור קשר בכתובת: AmericanCenterJerusalem@state.gov או harelsx@state.gov או בטל: 02-6255755 , 02-5952683.

מספר המקומות מוגבל.

המרכז האמריקאי, רחוב קרן היסוד 19, ירושלים