דרישות נוספות למבקשים הקטינים

 1. מסמכים נדרשים
 2. דרישות נוספות למבקשים הקטינים
 3. אגרות
 4. פגישות
 5. זמני עיבוד ומשלוח

הופעת פנים אל פנים של המבקש הקטין וההורים

 • כל המבקשים מתחת גיל 16 צרכים להיות מלווים על ידי שני ההורים. ילדים מתחת לגיל 16 אינם יכולים לבקש דרכון לבד. אם הורה אחד לא יכול להיות נוכחת, אז צריך טופס DS-3053 הצהרת הסכמה שמאושר על ידי נוטריון, עם העתק של ת.ז שההורה הראה לנוטריון.
 • מבקשים בגילאים 16 ו17 צריכים להיות מלווים על ידי הורה אחד.

הערה: דרכונים למבקשים עד גיל 16 מונפקים ל5 שנים. למבקשים בגילאים 16 ו17 מונפקים דרכונים ל10 שנים.

מסמכים נוספים שנדרשים לקטינים:

 1. הוכחת הוכחת קשר הורות

צריך להגיש הוכחת שמראה קשר הורות בין ההורים לילד שמגיש לדרכון.

צריך מסמכים מקורים, מסמכים על ידי נוטרין אינם מקובלים. הבא עותק אחד למסמכים.

 • תעודת לידה
 • תעודת לידה קונסולרית של ארה"ב בחו"ל
 • צו אימוץ עם שמות ההורים המאמצים.
 1. הסכמה של שני ההורים

החוק בארה"ב דורש חתימה של שני ההורים או חתימה של האפוטרופוסים החוקיים של הילד, לפני הנפקת דרכון ארה"ב לילדים מתחת גיל 16.

אם הורה אחד לא יכול להיות נוכחת, אז צריך טופס DS-3053 הצהרת הסכמה שמאושר על ידי נוטריון, עם העתק של ת.ז שההורה הראה לנוטריון. צריך לשלוח את הטופס מלא עם טפס בקשת הדרכון של הקטין. ההורה שלא יכול להיות עם הילד חייב:

  • לחתום ולרשום תאריך טופס DS-3053 מול נוטריון מוסמך גם,
  • לשלוח צילום של ת.ז מקדימה ואחורה שהראתה לנוטריון עם טופס DS- 3053.
 1. מסמך עם תמונה בתוקף שמונפק על ידי הממשלה, כמו:
  צריך מסמכים מקורים, מסמכים על ידי נוטרין אינם מקובלים. הבא עותק אחד למסמכים
 2. דרכון זר
 3. רשיון נהיגה
 4. תעודת זהות עם תמונה, או
 5. תעודת הצבא עם תמונה.

הערה: ילדים מתחת גיל 18 צריכים להשתמש בטופס DS- 11.