מעצר אזרח ארה"ב

משרד החוץ של ארה"ב מסור להבטיח יחס הוגן ואנושי עבור אזרחי ארה"ב הכלואים בחו"ל. אנו עומדים מוכנים לסייע לאזרחים הכלואים ובני משפחותיהם בגבולות סמכותנו בהתאם לכללי משפט בינלאומי, מקומיים ודין זרים.

בעודו במדינה זרה, אזרח ארה"ב כפוף לחוקים ולתקנות של המדינה בה הוא נמצא, חוקים ותקנות אלה יכולים להיות שונים באופן משמעותי מאלה שבארצות הברית וייתכן שלא ירשו את אותה הגנת הפרט הנמצאת בחוק ארה"ב. אנשים העוברים על החוק במדינה זרה, אפילו שלא בידיעה, עלולים להיות מגורשים, לקבל קנס, להיעצר, או להיכנס לכלא. אם אזרח ארה"ב נעצר בחו"ל, הוא חייב לעבור את התהליך המשפטי של המדינה בה הוא נעצר והוגש נגדו כתב אישום, עמד לדין, ואולי הורשע ונידון. במסגרת זו, פקידים קונסולריים של ארה"ב מספקים מגוון רחב של שירותים לאזרחי ארה"ב שנעצרו בחו"ל ובני משפחותיהם.

הימנע מלהיעצר בחו"ל על ידי:

 • שמור על החוק והתקנות של המדינה בה את שוהה, או מבקר.
 • ללמוד על החוקים והתקנות שעלולים להיות שונים מאלה של ארה"ב. תוכל למצוא מידע שאנחנו מספקים לגבי כל מדינה בעמודים המאורגנים לפי מדינה של משרד החוץ. לעוד מידע לגבי החוקים של המדינה הזרה שתרצה לבקר, צור קשר עם השגרירות או הקונסוליה של המדינה הזרה הנמצאת בתחומי ארצות הברית.

אם אתה נעצר בחו"ל או מכיר מישהו שכן:

 • לבקש מרשות בית הסוהר להודיע לקונסוליה או לשגרירות על המעצר.
 • אולי גם תרצה לצור קשר עם שגרירות ארה"ב תל אביב, או הקונסוליה הכללית של ארה"ב בירושלים להודיע לנו על המעצר.
 • אזרחים המחזקים באזרחות המדינה הזרה, וגם באזרחות אמריקאית יכולים לצור קשר איתנו שהם נעצרים.

כאשר אזרח ארה"ב נעצר בחו"ל, הוא עשוי להיות מבולבל בהתחלה. זה יכול להיות קשה יותר כי האסיר נמצא בסביבה לא מוכרת, וייתכן שלא יודע את השפה המקומית, מנהגים, או מערכת משפט.

שגרירות ארה"ב יכולה:

 • לספק רשימה של עורכי דין מקומיים דוברי אנגלית
 • באשיור בכתב מהעצור האמריקאי אפשר לצור קשר עם משפחה, חברים או המעסיק שלו
 • לבקר את העצור האמריקאי בקביעות ולספק חומרי קריאה אם מותר על ידי רשות בתי הסוהר
 • עזרת להבטיח כי פקידי הכלא מספקים טיפול רפואי הולם
 • לספק סקירה כללית של תהליך המשפט הפלילי המקומי
 • ליידע את העצור על משאבים מקומיים ומשאבים הנמצאים בארה"ב לסיוע לקורבנות פשע
 • ודאו כי פקידי הכלא מתירים ביקורים מחבר הכמורה לעצור