סיוע כספי במצב חירום

קונסולים של ארה"ב יכולים לסייעל אזרחי ארה"ב בחו"ל שהנם חסרי כל באופן זמני בחו"ל בגלל מצב  חירום בלתי צפוי. הקונסולים יכולים לעזור  לאזרחי ארה"ב חסרי כל בחו"ל לצור קשר עם המשפחה, הבנק, או המעביד ולהסדיר העברת כספים. במקרים מסוימים, ניתן להעביר כספים אלה דרך משרד החוץ של ארה"ב.

לאפשרויות סיוע נוספות, יחד עם דרישות כשירות לסיוע, פנה לשגרירות ארה"ב תל אביב או משרד החוץ של ארה"ב, המשרד לשירות אזרחים בחו"ל, בטלפון: 888-407-4747, למספר למתקשרים מחוץ ארה"ב: 1-202-501-4444+.