סקירה כללית

אם עקב מקרה חירום הונפק לך דרכון זמני מוגבל לתקופה קצרה, יש להגיש בקשה להוצאת דרכון רגיל בהקדם האפשרי.

הדרך המהירה להוצאת דרכון רגיל במקומו של השמני היא שליחת הבקשה בדואר.

ישנה אפשרות לחידוש דרכון בדואר במידה והינך עונה להוראות הבאות:

הדרכון הונפק לתקופה של פחות מ- 12 חודשים ( למרות שהדרכון הזמני כבר לא בתוקף)

ושלא תופיע על הדרכון הגבלה לחידושו ממחלקת המדינה.

במידה ואינך עונה על קריטריונים הנ"ל או שהינך מעדיף לחדש את הדרכון בעצמך, יש לקרוא את ההוראות בהמשך עמוד זה, בצירוף כל המסמכים הדרושים ועל ידי קביעת פגישה בשגרירות.