מס הכנסה (מס ארה"ב)

מחלקת המיסים האמריקאיים סגרה את כל סניפיה מחוץ לארה"ב כולל הסניפים בשגרירות ארה"ב בפריז.

בנוסף לכך ,אין נציגות של מחלקת המסים בשגרירות ארה"ב בתל אביב וכן הקונסוליה האמריקאית בירושלים.

יש לציין כי האתר של מחלקת המיסים  מספק מידע לגבי כל שאלה בענייני מיסים. IRS.GOV

 

החוקים לגבי תשלומי מיסים ,בין אם הינך  אזרח אמריקאי ששוהה בארה"ב או מחוצה לה , הינם זהים.