הסוכנות הקונסולרית בחיפה

הודעה: הסוכנות הקונסולרית בחיפה סגורה לצמיתות החל מיום 26 במרץ 2019

אזרחי ארה"ב הזקוקים לשירותים קונסולרים (כגון חידוש דרכונים או נוטוריון) נא לתאם פגישה בשגרירות ארה"ב בירושלים או בסניף השגרירות בתל אביב.