שאלות נפוצות

אין תהליך ערעור עבור סירובים  לפי סעיף 214b. לפי סעיף זה, על מנת להיות זכאים לוויזה, על המועמדים להוכיח, לשביעות רצונו של הקונסול המראיין, כי בכוונתם לשוב למדינתם לאחר ביקור קצר בארה"ב, וכי בעת השהייה בארה"ב, בכוונתם להשתמש בוויזה בהתאם לחוק האמריקאי. המועמדים לוויזה נדרשים להציג הוכחות המצביעות על קשרים כלכליים וחברתיים חזקים למדינתם, וכי תוכניות הנסיעה אמינות.

הקונסול המראיין מעריך את מכלול הנסיבות של כל בקשה לוויזה. כמו כן, כל סירוב לוויזה נבדק על ידי קונסול בכיר, אשר במקרה זה, הסכים עם החלטתו של הקונסול המראיין.

סירוב זה אינו מהווה אי זכאות קבועה לוויזה, והנך מוזמנ/ת להגיש בקשה נוספת בעתיד. על מנת להגיש בקשה נוספת, יהיה עליך למלא טופס בקשה DS-160 חדש, לשלם את אגרת הוויזה ולקבוע מועד חדש לראיון. עם זאת, חשוב לדעת כי הגשת בקשה נוספת אינה מבטיחה את אישור הוויזה.

אין הגבלה למספר הפעמים שניתן להגיש בקשה לויזה. עם זאת, ללא ראיות נוספות המצביעות על קשרים חברתיים, משפחתיים וכלכליים, אשר יוכיחו כי בכוונתך לעמוד בתנאי הויזה ולחזור למדינתך לאחר הביקור בארה"ב, בקשה חדשה וראיון נוסף עשויים להסתיים באותה החלטה. מומלץ להמתין עד שמצבך ישתנה באופן משמעותי לפני הגשת בקשה נוספת.

כל מועמד לויזה לארה"ב, בכל מקום בעולם, נדרש לשלם את אגרת הבקשה לויזה, המכסה את עלות הטיפול בבקשה. כפי שצוין בטופס הבקשה, האגרה אינה ניתנת להחזר, בין אם הוויזה אושרה או לאו. במקרה שהויזה שלך סורבה לפי  סעיף 214b ובחרת להגיש בקשה נוספת, אם בשגרירות זו או במקום אחר, תתבקש/י לשלם את אגרת הויזה שוב.

ניתן למצוא מידע נוסף אודות סירובי ויזה כאן.

לא. לפי החוק האמריקאי, כל מועמד נדרש להוכיח את זכאותו לוויזה, על בסיס קשריו האישיים למדינתו. לכן, גוף שלישי אינו יכול לערוב עבור מועמד, במילים או במעשים, באופן שיבטיח את אישור הוויזה.

כן. ויזה בדרכון קודם הינה תקפה, כל עוד תטוס/י עם הדרכון הקודם והדרכון החדש וכי שני הדרכונים הונפקו על ידי אותה מדינה. הערה: אם בעת ביטול הדרכון הישן, משרד הפנים פגע בשלמות הויזה (לדוגמה: פינות הויזה חתוכות), הויזה אינה תקפה עוד ולא ניתן להשתמש בה.

יוצא דופן: ויזה הנמצאת בדרכון שדווח כאבוד או גנוב, הופכת באופן אוטומטי ללא תקפה. אם מצאת את הדרכון לאחר שדיווחת על אובדנו למשרד הפנים או לשגרירות האמריקאית, גם הויזה וגם הדרכון אינם תקפים עוד. במקרה כזה, עליך להגיש בקשה חדשה לויזה עם הדרכון החדש.

במקרה שהויזה שלך נפגמה בכל צורה, היא אינה תקפה עוד ועליך להגיש בקשה חדשה לויזה. לא קיים תהליך אוטומטי לאישור הויזה מחדש: עליך להוכיח כי הנך זכאי לויזה בכל בקשה, ללא קשר לכך שאושרה לך ויזה בעבר.

במקרה שאבד לך או נגנב לך דרכון שבו ויזה לארה"ב, עליך לדווח על כך לשגרירות האמריקאית.

אם אין בכוונתך להגיש בקשה לוויזה חדשה וברצונך רק לדווח על האובדן או הגניבה של הוויזה, עליך לעקוב אחר ההנחיות הבאות:

  • יש ליצור קשר עם תחנת המשטרה המקומית ולקבל אישור על האבדה/הגניבה.
  • יש למלא את טופס הדיווח  גניבה/אבדה של פספורט עם ויזה לארה"ב.(נא למלא טופס זה Lost or Stolen visa)
  • יש לשלוח אימייל על אובדן ויזה ולצרף את דו"ח המשטרה ודו"ח דיווח על אובדן/גניבה של פספורט  לכתובת האימייל הבאה:nivtelaviv@state.gov

אם בכוונך להגיש בקשה לוויזה חדשה, עליך לעקוב אחר ההנחיות הרגילות להגשת בקשה לוויזה. בנוסף עליך להביא את דו"ח המשטרה ודו"ח אובדן/גניבה (נא למלא טופס זה Lost or Stolen visa) ולהציגם בזמן הריאיון.

 

כן, ניתן להגיש בקשה לוויזה עם דרכון שאינו ישראלי בשגרירות האמריקאית . עם זאת, יתכן שלקונסול המראיין יהיה קשה לקבוע את זכאותך לוויזה, אם אינך מתגורר/ת בישראל.

בקשות לויזה של מועמדים, אשר לומדים או עובדים בתחומים מדעיים או טכניים, לעיתים נתונות לתהליכים אדמיניסטרטיבים נוספים. תהליך זה אורך, בממוצע, בין 3-4 שבועות. הצגת המידע הדרוש בעת הראיון בשגרירות, עשויה לייעל ולקצר את תהליך הטיפול בבקשה. אנו ממליצים למועמדים לויזה להכין מסמך, באנגלית, עם פרטי המידע הבאים:

  • מגיש הבקשה: שם מלא ומספר דרכון.
  • נסיון תעסוקתי: תיאור מפורט של העבודה הנוכחית ושל עבודות קודמות.
  • כישורים מיוחדים: הרשימה עשויה לכלול שפות, הכשרה בתחום המחשבים, תחומי מחקר, שירות צבאי, עבודה בתעשייה ביטחונית, או כל הכשרה מיוחדת אחרת.
  • השכלה/רקע מחקרי: שם מוסד הלימודים, השנים בה למדת, תחום הלימודים, התואר/התעודה שהושגו ונושאי מחקר.
  • רשימת פרסומים (אם רלוונטי): כותרת, נושא, תאריך הפרסום ותיאור קצר של מסקנות המאמר.
  • היסטוריית נסיעות: פירוט של המדינות בהן ביקרת ב – 10 השנים האחרונות (יש לציין את שם המדינה ואת שנת הביקור בה).
  • הנסיעה הנוכחית: יש לכלול את תאריך הנסיעה, היעד, מטרת הנסיעה ואם רלוונטי, את פרטי איש הקשר בארה"ב (חברות, כנסים וכדומה).

סרטון זה מפרט את דרישות השגרירות האמריקאית עבור בקשות הדורשות תהליכים אדמיניסטרטיבים נוספים.

יש לוודא כי המידע בוויזה שלך תואם למידע שבדרכון, בעת קבלת הוויזה. טעויות בוויזה יתוקנו ללא תוספת תשלום, במידה ו ותודיע/י לנו על הטעות לפני השימוש בוויזה, או במידה ו ואין לך תוכניות נסיעה קרובות, תוך שנה מיום קבלת הוויזה. אם השתמשת בוויזה שלך, או אם חלפה שנה מיום קבלת הוויזה, עליך להגיש בקשה לוויזה חדשה. על מנת להודיע לנו על טעות בוויזה, יש לשלוח דוא"ל לכתובת:NIVTelaviv@state.gov , בתוספת עותק סרוק של הוויזה.

כל אדם בעל סטטוס של תושב קבע רשאי להגיש טופס I-407, על מנת לוותר באופן רשמי על סטטוס זה.

יש להגיש את הטופס באמצעות הדואר ל –S USCI

בהגשה באמצעות הדואר למשרדי ה USCIS בארה"ב  – יש לצרף את הטופס I-407, גרין קארד (טופס I-551, הכרטיס עצמו), מעטפת מבוילת וממוענת למגיש הטופס ומכתב המצהיר על רצונך לוותר על סטטוס של תושב קבע.

יש להציג את הטופס I-407 לפקיד ההגירה בכניסה לארה"ב ולשלוח העתק של הטופס לרשות המיסים האמריקאית.  ויתור על הסטטוס שלך כתושב קבע אינו מונע ממך להגר לארה"ב בעתיד ולא פוטר אותך ממחויבותך לרשות המיסים האמריקאית. אנו ממליצים להתייעץ עם עורך דין לענייני מיסים בנוגע לחובות המס שלך. אם בעתיד תרצה להגר לארה"ב, עליך ליצור קשר עם USCIS.

דרכונים של אזרחים ישראלים אינם נדרשים להיות תקפים לשישה חודשים מעבר לזמן השהייה בארה"ב, אך על הדרכון להיות תקף למשך תקופת השהייה בארה"ב.

הערה: מחלקת המדינה מודעת להנחיית הרשות הבינלאומית לתעופה אזרחית (ICAO), לפיה כל הנוסעים נדרשים להנפיק דרכון ביומטרי עד 24 לנובמבר, 2015. עם זאת, החוק האמריקאי אינו מחייב החזקה בדרכון ביומטרי כתנאי להוצאת הוויזה. ניתן להנפיק את הוויזה, כל עוד המועמד לוויזה מחזיק בדרכון תקף.

מבקרים המגיעים לארה"ב דרך האוויר או הים אינם נדרשים למלא את טופס ה – I-94 או I-94W. רשות המכס וביטחון גבולות (CBP) של המחלקה לביטחון המולדת מתעדת באופן אוטומטי את הכניסה/היציאה של המבקרים, באמצעות רשומותיהם האלקטרוניות. משום שדיווח מוקדם מתקבל עבור מבקרים המגיעים דרך האוויר או הים בלבד, CBP עדיין מנפיקה את טופס ה – I-94  במעברי גבול יבשתיים.

אם חזרת למדינתך עם טופס I-94 (לבן) או טופס I-94W (ירוק), יתכן שיציאתך מארה"ב לא תועדה כראוי. במקרה זה, עליך לשלוח את הטופס, יחד עם מסמכים המוכיחים כי יצאת מארה"ב, לאחת מהכתובות הבאות:

באמצעות שירות הדואר האמריקאי:

Coleman Data Solutions
Box 7965
Akron, OH 44306
Attn: NIDPS (I-94)

באמצעות FedEx או UPS:

Coleman Data Solutions
3043 Sanitarium Road, Suite 2
Akron, OH 44312
Attn: NIDPS (I-94)

אין לשלוח את טופס ה – I-94 או את המסמכים הנוספים לכל קונסוליה או שגרירות, לכל משרד של רשות המכס וביטחון גבולות, או לכל כתובת אחרת מלבד הכתובות מעלה. ניתן לבצע את התיקונים הדרושים רק בכתובות מעלה, וזאת על מנת למנוע מהמבקר אי נעימות בעתיד.

ניתן למצוא מידע נוסף ושאלות נפוצות בדף המידע אודות I-94.

מרכז המידע של רשות המכס וביטחון גבולות מציע נוסף אודות I-94.

אם נמצא כי אינך זכאי לכניסה לארה"ב תחת סעיף 212(a)(9)(A)/(C) לחוק ההגירה וההתאזרחות, באפשרותך להגיש בקשה לכניסה מחדש, באמצעות טופס I-212, לפי ההנחיות באתר האינטרנט של שירותי ההגירה וההתאזרחות.

כל המועמדים לוויזה מסוג Blanket L1 נדרשים לשלם אגרה למניעת הונאה על סך 500$ .

במקרה שלמעסיק יש יותר מ -50 עובדים בארה"ב ויותר מ – 50% מהם בעלי ויזות מסוג L או H1B, יש לשלם אגרה נוספת על סך 4500$.

ניתן לשלם את האגרות הנוספות במזומן בלבד, ביום הראיון בשגרירות. יש לשלם את האגרות הללו בין אם הוויזה אושרה ובין אם לא.

בני משפחה המגישים בקשה לוויזה מסוג L2 אינם נדרשים לשלם את האגרות הנוספות.

אגרות חד פעמיות אלה משויכות לטופס I-129S. אישור וויזה שאבדה/נגנבה/פגה תוקף פעם נוספת על בסיס אותו טופס I-129S, אינו כרוך בתשלום נוסף של האגרות. בהתאם לכך, בקשות לוויזת L1 עם טופס I-129S חדש, חייבות בתשלום האגרות.