דווח על דרכון שאבד או נגנב

דווח על הדרכון שנגנב או אבד באתר

יש אפשרות לדווח על דרכונך שנגנב או אבד על ידי מילוי טופס DS-64 .

יש לקבוע פגישה בשגרירות בירושלים או בשלוחה בתל אביב.

לא תידרש להגיש טופס DS-64 במהלך הפגישה אם כבר הגשת את הטופס באופן מקוון.

יש לדווח מיד באם דרכונך נגנב או אבד כדי למנוע גניבת זהות וכדי למנוע ממישהו בשימוש בדרכונך. במידה ודיווחת שהדרכון נגנב או אבד הוא יבוטל אוטומטית ולא ניצן להשתמש בו יותר לנסיעות.

יש צורך לקביעת פגישה אישית בכדי לקבל דרכון חדש במקום הדרכון שנגנב או אבד.