דרישות נוספות לקטינים

יש להביא את הילד עם שני ההורים לפגישה

קטינים מתחת לגיל 16 חייבים להתלוות לזוג ההורים בעת הפגישה. אין באפשרות ילדים קטינים מתחת לגיל 16 להגיש בקשה בצורה עצמאית. במידה ואין ביכולתו של אחד ההורים להגיע לפגישה, יהיה עליו לחתום על הצהרה מול נוטוריון DS-3053 ולצרף העתק מהתעודה המזהה שהוצגה מול הנוטוריון.

ילדים בגיל 16- 17 יכולים להגיע לפגישה בליווי הורה אחד בלבד.

יש להביא את כל המסמכים שצויינו בעמוד הקודם בנוסף למסמכים הבאים הדרושים בבקשה לקטין: 

הוכחת מערכת היחסים ההורית:

יש להציג מסמכים המוכיחים כי הינך ההורה של הקטין מגיש הבקשה. דרושים רק מסמכים מקוריים ( לא יתקבלו צילומים או אישורים נוטוריונים).

תעודת לידה
תעודת לידה קונסולרית  מחו"ל  או
צו אימוץ עם שמות הורים מאמצים

תעודה מזהה בתוקף של ההורים כגון:

(לא יתקבלו צלומים או אישורים נוטוריונים)
דרכון זר
רישון נהיגה
תעודה מזהה בתוקף עם תמונה או
תעודה מזהה צבאית בתוקף עם תמונה