תשלום

החלפת דרכון שאבד או נגנב:

עבור מועמדים בגיל 16 ומעלה: $165

עבור מועמדים מתחת לגיל 16: $135

הערה: כל האגרות אינן ניתנות להחזר.

שיטות תשלום:

מזומן:

  • בדולרים
  • בשקלים – הסכום ייקבע לפני תעריף הדולר היומי בשגרירות

כרטיסי אשראי: ניתן לשלם בכרטיסי אשראי בינלאומיים המקבלים חיובים בדולרים.
המחאות בנקאיות: 

  • יימשכו על ידי בנקים בארה"ב
  • יתוארכו עד שישה חודשים מיום קבלת הבקשה בשגרירות ארה"ב
  • חתומות על ידי עובד בנק
  • רשומות לפקודות: "U.S. Embassy"
  • בדולרים בלבד, לפי השירות המבוקש (לא בשקלים)
  • מודפסות על ידי הבנק; המחאות בנקאיות בכתב יד לא יתקבלו
  • יישאו סדרה של שלוש ספרות אלקטרוניות, המודפסות בתחתית ההמחאה
  • יראו את הסכום בדולרים באופן מלא וברור בשדה המתאים לכך.

הערה חשובה: המחאות פרטיות לא יתקבלו.