דווח על דרכון שאבד או נגנב

יש באפשרותך להגיש אלקטרונית את הטופס 64-DS  כדי לדווח על דרכון שאבד או נגנב !
יש ללחוץ על הכפתור מטה ולהתחיל.

כשהינך מוכן לההגיש בקשה, קבע פגישה.
לא תידרש להגיש את הטופס 64- DS  במידה והגשת אותו אלקטרונית.

אם דרכונך אבד או נגנב, יש לדוחח כל כך מיידית בכדי שלא ייעשה שימוש לרעה בזהותך.
דרכונים שדווחו כגנובים או אבודים לא יהיו בתוקף ולא תהיה אפשרות להשתמש בהם לנסיעה.

להגשת בקשה לדרכון שאבד או נגנב, יש לקבוע פגישה. יש להגיע אישית לפגישה