יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל ג'וסף דנפורד