ישראלים ופלסטינאים המתכוננים לקראת יציאתם למשלחת בת שבועיים לארה"ב