נאומו של שגריר ארה"ב דוד פרידמן מהחגיגה. יום עצמאות שמח לארה"ב ולכלכם!