פגישת ומזכיר המדינה טילרסון וראש הממשלה נתניהו במחלקה המדינה בוושינגטון הבירה