שגרירות ארה"ב מברכת על שיתוף הפעולה בין ארה"ב וישראל להגנה על המורשת התרבותית