אירוע לציון 40 שנה לביקור סאדאת בישראל של המכון למדיניות ואסטרטגיה