מעצר אזרח אמריקאי

משרד החוץ של ארה"ב מחויב להבטיח יחס הוגן ואנושי עבור אזרחי ארה"ב הכלואים בחו"ל. אנו תמיד מוכנים לסייע לאזרחים הכלואים ובני משפחותיהם בגבולות סמכותנו בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי, המקומי ודין זרים.

בעודו במדינה זרה, אזרח ארה"ב כפוף לחוקים ולתקנות של המדינה בה הוא נמצא, חוקים ותקנות אלה יכולים להיות שונים באופן משמעותי מאלה שבארצות הברית וייתכן שלא ירשו את אותה הגנת הפרט הנמצאת בחוק ארה"ב. אנשים העוברים על החוק במדינה זרה, אפילו שלא בידיעה, עלולים להיות מגורשים, לקבל קנס, להיעצר, או להיכנס לכלא. אם אזרח ארה"ב נעצר בחו"ל, הוא חייב לעבור את התהליך המשפטי של המדינה בה הוא נעצר והוגש נגדו כתב אישום, עמד לדין, ואולי הורשע ונידון. במסגרת זו, פקידים קונסולריים של ארה"ב מספקים מגוון רחב של שירותים לאזרחי ארה"ב שנעצרו בחו"ל ובני משפחותיהם.