הגשת בקשה למספר ביטוח לאומי עבור ילד/ה

המסמכים הדרושים עבור בקשה למספר ביטוח לאומי הינם תלויי מצב. יש לעקוב אחר ההנחיות מטה, בהתאם לסוג הבקשה שהינך מגיש/ה. הערה חשובה: כל המועמדים המגישים בקשה לכרטיסים מקוריים נתונים לדרישות נוספות, המעכבות את התהליך, אשר יארך בערך 3-4 חודשים.

 

כיצד מגישים בקשה למספר ביטוח לאומי ראשון ומקורי עבור עצמי, או עבור ילד בן 12 ומעלה?

מועמדים מעל לגיל 12 נדרשים להופיע באופן אישי. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מטה במלואן לפני קביעת המועד לראיון באופן מקוון. כאשר המועד לראיון יקבע, תקבלו על כך דוא"ל רשמי המאשר את התאריך והשעה.

ליום הראיון, יש להביא מסמכים מקוריים והעתק נוסף של כל מסמך.

אי הקצאה של מספר ביטוח לאומי עבור אזרח אמריקאי מעל גיל 12 הינה נדירה מאוד. הסיבה השכיחה ביותר לכך היא מעבר של ילד שנולד בארה"ב לחו"ל, בגיל צעיר מאוד.

 1. על מנת להוכיח את טענת ההיעדרות מארה"ב כסיבה לאי הקצאת מספר ביטוח לאומי, יש להגיש מסמכים מקוריים והעתק נוסף של כל מסמך. המסמכים צריכים להיות מקיפים ומתוארכים מהרגע שהמועמד עזב את ארה"ב ועד היום, על מנת לספק ראיות מספקות.
 • המסמכים עשויים לכלול:
 • רישומי בית ספר כגון, תעודות או מכתב מבית הספר המאשר את לימודיך.
 • מסמכי נסיעה כמו דרכונים נוכחיים או מבוטלים (דרכונים אמריקאים או זרים).
 • רישומי תעסוקה.
 • תיק רפואי.
 • הוכחה על הרשמה אצל רופא או מרפאה.

 

 1. יש להוריד ולמלא את טופס הבקשה לכרטיס ביטוח לאומי- טופס SS-5-FS.יש לקרוא את כל השאלות ולענות עליהן. יש להקליד או להדפיס את השאלות.

 

 1. יש לספק את המקור של המסמכים הבאים, יחד עם העתק נוסף של כל מסמך, על מנת להוכיח גיל, אזרחות, זהות וזהות ההורה החותם על הבקשה, במקרה שהילד מתחת לגיל 12.

 

הוכחת גיל (יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף):

 • תעודת לידה אמריקאית מקורית וטופס SSA-L706. יש להגיש את הטופס חתום, יחד עם שאר המסמכים.
 • תעודת לידה זרה.
 • תעודת לידה מחוץ לארה"ב (FS-240).

הוכחה לאזרחות אמריקאית (יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף):

 • תעודת לידה אמריקאית מקורית, או דרכון אמריקאי תקף
 • תעודת לידה מחוץ לארה"ב מקורית
 • תעודת התאזרחות מקורית או תעודת אזרחות מקורית

תעודה מזהה (יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף):

 • דרכון אמריקאי מקורי, תקף וחתום
 • דרכון זר מקורי, תקף וחתום
 • תעודה מזהה של ההורה החותם על הבקשה, אם רלוונטי – הורה רשאי לחתום על טופס בקשה של ילד עד גיל 18; ילד רשאי לחתום על הטופס מעל גיל 12. יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף:
 • דרכון אמריקאי או דרכון זר, בתוקף וחתום
 • רישיון נהיגה
 • תעודת זהות מקומית עם תמונה עדכנית

 

למידע נוסף ניתן להקליק כאן.

 

כיצד מגישים בקשה למספר ביטוח לאומי עבור ילד מתחת לגיל 12?

מועמדים מתחת לגיל 12 המגישים בקשה לכרטיס ביטוח לאומי מתבקשים לשלוח את בקשתם, יחד עם המסמכים הדרושים למחלקה להטבות פדרליות בשגרירות בירושלים, באמצעות שירות שליחים. המסמכים יוחזרו למועמדים באמצעות שירות שליחים.

להגשת הבקשה למספר ביטוח לאומי לילד מתחת לגיל 12, יש לעקוב אחר ההנחיות הבאות:

יש להוריד ולמלא את טופס הבקשה לכרטיס ביטוח לאומי- טופס SS-5-FS. יש לקרוא את כל השאלות ולענות עליהן. יש להקליד או להדפיס את השאלות.

יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף:

 • תעודת לידה אמריקאית מקורית וטופס SSA-L706. יש להגיש את הטופס חתום, יחד עם שאר המסמכים.
 • תעודת לידה זרה.
 • תעודת לידה מחוץ לארה"ב (FS-240).

הוכחה לאזרחות אמריקאית (יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף):

 • תעודת לידה אמריקאית מקורית, או דרכון אמריקאי תקף
 • תעודת לידה מחוץ לארה"ב מקורית
 • תעודת התאזרחות מקורית או תעודת אזרחות מקורית

תעודה מזהה (יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף):

 • דרכון אמריקאי מקורי, תקף וחתום
 • דרכון זר מקורי, תקף וחתום

תעודה מזהה של ההורה החותם על הבקשה, אם רלוונטי – הורה רשאי לחתום על טופס בקשה של ילד עד גיל 18; ילד רשאי לחתום על הטופס מעל גיל 12. יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף:

 • דרכון אמריקאי או דרכון זר, בתוקף וחתום
 • רישיון נהיגה
 • תעודת זהות מקומית עם תמונה עדכנית

 

איבדתי את הכרטיס ביטוח לאומי שלי; האם אני צריכ/ה להנפיק כרטיס חדש?

מועמדים בכל גיל, המגישים בקשה לכרטיס ביטוח לאומי חלופי, מתבקשים לשלוח את בקשתם, יחד עם המסמכים הדרושים למחלקה להטבות פדרליות בשגרירות בירושלים, באמצעות שירות שליחים. המסמכים יוחזרו למועמדים באמצעות שירות שליחים.

כרטיס ביטוח לאומי לכשעצמו אינו הכרחי. מה שחשוב באמת הוא לדעת את המספר. כל המעסיקים, המוסדות הכלכליים, המוסדות החינוכיים, מס הכנסה וכדומה, מאמתים את מספר הביטוח הלאומי עם המוסד לביטוח לאומי, ללא קשר להאם הוצג הכרטיס או לא. הסיבה לכך, באופן חלקי, היא האפשרות שהכרטיס המוצג שונה או זויף.

אם יש לך צורך בכרטיס הביטוח הלאומי עצמו, ניתן להגיש בקשה לכרטיס חלופי:

 • יש להוריד ולמלא את טופס הבקשה לכרטיס ביטוח לאומי- טופס SS-5-FS. יש לקרוא את כל השאלות ולענות עליהן. יש להקליד או להדפיס את השאלות.
 • יש להציג עותק מקורי של אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף:

תעודה מזהה (יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף):

 • דרכון אמריקאי מקורי, תקף וחתום
 • דרכון זר מקורי, תקף וחתום

תעודה מזהה של ההורה החותם על הבקשה, אם רלוונטי – הורה רשאי לחתום על טופס בקשה של ילד עד גיל 18; ילד רשאי לחתום על הטופס מעל גיל 12. יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף:

 • דרכון אמריקאי או דרכון זר, בתוקף וחתום
 • רישיון נהיגה
 • תעודת זהות מקומית עם תמונה עדכנית

 

יש לי מספר ביטוח לאומי, איך איני זוכר/ת את המספר. כיצד אני יכול/ה לגלות מהו מספר הביטוח הלאומי שלי?

עליך להגיש בקשה לכרטיס חלופי לפי ההנחיות מעלה.

 

התחתנתי או התגרשתי ואני צריכ/ה לשנות את שמי ברשומות הביטוח הלאומי. כיצד ניתן לעשות זאת?

על מנת לשנות את שמך ברשומות הביטוח הלאומי, יש לעקוב אחר ההנחיות הבאות:

 1. יש להוריד ולמלא את טופס הבקשה לכרטיס ביטוח לאומי- טופס SS-5-FS.יש לקרוא את כל השאלות ולענות עליהן. יש להקליד או להדפיס את השאלות.
 2. יש להציג עותקים מקוריים של המסמכים המפורטים מטה, יחד עם העתק נוסף:

 

 • הוכחה על שינוי שם:
 • אם תעודת הנישואין, תעודת הגירושין, או המסמך החוקי לשינוי שם הינם בני פחות משנתיים ומכילים פרטים ביוגרפיים כמו תאריך לידה, או גיל המועמד, יש להגיש את המסמך המקורי.
 • אם תעודת הנישואין, תעודת הגירושין, או המסמך החוקי לשינוי שם הינם בני יותר משנתיים ואינם מכילים פרטים ביוגרפיים כמו תאריך לידה, או גיל המועמד, יש להגיש הוכחה על זהותך תחת שמך הקודם. במקרה שאין לך תעודה מזהה תחת שמך הקודם, יש לכתוב הצהרה המציינת מדוע אין ברשותך תעודה מזהה כזו ולהגיש תעודה מזהה תחת השם החדש שלך.

 

 • תעודה מזהה עם השם הישן (יש להציג מקור של אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף):
 • דרכון אמריקאי מקורי, תקף או פג תוקף; יש לחתום על הדרכון
 • רישיון נהיגה מקורי
 • תעודה מזהה של הצבא האמריקאי מקורית, בתוקף או שפג תוקפה
 • תעודה מזהה תחת השם החדש, כפי שנדרש
 • תעודה מזהה של ההורה החותם על הבקשה, אם רלוונטי – הורה רשאי לחתום על טופס בקשה של ילד עד גיל 18; ילד רשאי לחתום על הטופס מעל גיל 12. יש להציג אחד מן המסמכים מטה, יחד עם העתק נוסף:
 • דרכון אמריקאי או דרכון זר, בתוקף וחתום
 • רישיון נהיגה
 • תעודת זהות מקומית עם תמונה עדכנית