האם את/ה זכאי/ת להעביר אזרחות

ילד/ה שנולד/ה לשני הורים אמריקאים במסגרת הנישואין

ילד/ה שנולד/ה לשני הורים אמריקאים מחוץ לארה"ב או לשטחים בשליטתה, במסגרת הנישואין, זכאי/ת לאזרחות, בתנאי שאחד ההורים היה תושב בארה"ב או בשטחים בשליטתה, לפני הולדת הילד/ה (אין דרישה לתקופת זמן מסוימת). הערה: להנחיות עבור ילד/ה שנולד/ה לשני הורים אמריקאים, מחוץ למסגרת הנישואין, יש לעיין בסעיפים 3 או 4 מטה.

 

ילד/ה שנולד/ה להורה אמריקאי והורה שאינו אזרח אמריקאי במסגרת הנישואין (אחרי או בתאריך 14 בנובמבר, 1986)

ילד/ה שנולד/ה מחוץ לארה"ב להורה אמריקאי והורה שאינו אמריקאי זכאי/ת לאזרחות בתנאי שההורה האמריקאי שהה פיזית בארה"ב או בשטחים בשליטתה במשך חמש שנים, כשמתוכן שנתיים לפחות היו לאחר גיל 14.

 

ילד/ה שנולד/ה מחוץ למסגרת הנישואין לאם אזרחית אמריקאית

עבור ילדים שנולדו לפני ה – 12 ביוני, 2017:

ילד/ה שנולד/ה מחוץ לארה"ב ומחוץ למסגרת הנישואין לאם אמריקאית, זכאי/ת לאזרחות אמריקאית בתנאי שהאם האמריקאית שהתה פיזית בארה"ב במשך לפחות שנה אחת (365 ימים) רצופה, לפני הולדת הילד/ה. (הערה: תחת קטגוריה זו, שהייה בארה"ב מטעם ממשלת ארה"ב/הצבא, או כבת זוג של איש צבא/ממשלה, אינה נחשבת לשהייה פיזית למטרת העברת האזרחות).

עבור ילדים שנולדו אחרי או בתאריך 12 ביוני, 2017:

ילד/ה שנולד/ה מחוץ לארה"ב ומחוץ למסגרת הנישואין לאם אמריקאית, זכאי/ת לאזרחות אמריקאית בתנאי שהאם האמריקאית שהתה פיזית בארה"ב או בשטחים בשליטתה במשך חמש שנים, כשמתוכן שנתיים לפחות היו לאחר גיל 14 וזאת לפני הולדת הילד/ה.

 

ילד/ה שנולד/ה מחוץ למסגרת הנישואין לאב אזרח אמריקאי

ילד/ה שנולד/ה מחוץ לארה"ב ומחוץ למסגרת הנישואין לאב אמריקאי, זכאי/ת לאזרחות אמריקאית בתנאי שהאב האמריקאי שהה פיזית בארה"ב או בשטחים בשליטתה במשך חמש שנים, כשמתוכן שנתיים לפחות היו לאחר גיל 14 וזאת לפני הולדת הילד/ה. בנוסף, האב האמריקאי נדרש להכיר באבהותו ולהסכים תחת שבועה ובכתב, ביום הראיון, לספק לילד/ה תמיכה כלכלית עד הגיעו/הגעתה לגיל 18.