הנחיות במקרה שרק הורה אחד יכול להגיע לפגישה

אנו ממליצים ששני ההורים יהיו נוכחים ביום הראיוןעם זאת, אנו מבינים שלעיתים הדבר אינו מתאפשר.

  • במקרה שהורה אחד אינו יכול להגיע לפגישה, הוא/היא נדרש/ת להגיש הצהרת הסכמה DS-3053 חתומה על ידי נוטריון. כמו כן, יש לספק העתק של התעודה המזהה שהוצגה בפני הנוטריון.

לחילופין, ההורה שמגיש את הבקשה רשאי לספק אחד מן המסמכים הבאים:

  • צו בית משפט המעניק להורה שמגיש את הבקשה אפוטרופסות יחידה על הילד/ה, כגון צו גירושין או צו משמורת אחר.
  • צו בית משפט המאשר להורה, באופן מפורש, להגיש בקשה לדרכון עבור הילד/ה (העתק של המסמך יתקבל).
  • העתק נאמן למקור של תעודת הלידה של הילד/ה, המציין את ההורה כהורה יחיד.
  • העתק נאמן למקור של צו אימוץ, המציין את ההורה כהורה יחיד.
  • העתק נאמן למקור של הצהרה משפטית, המאשר את אי יכולתו של ההורה להופיע באופן אישי.
  • העתק נאמן למקור של תעודת פטירה עבור ההורה הנפטר.

במקרה שההורים לא היו נשואים בזמן לידת הילד/ה והאב האמריקאי אינו יכול להופיע לראיון, יש לספק טופס DS-5507 – הצהרת הורות, נוכחות פיזית ותמיכה. יש למלא את הטופס, לחתום עליו ולהחתימו על ידי נוטריון. יש להציג את הטופס יחד עם העתק של התעודה המזהה שהוצגה בפני הנוטריון.