מסמכים דרושים

הנכם נדרשים למלא בשלמות את שני הטפסים הבאים, אך לא לחתום עליהם:

 1. טופס DS-2029 – טופס בקשה לתעודת לידה מחוץ לארה"ב.
 2. טופס DS-11 – טופס בקשה לדרכון.
  יש למלא את הטופס DS-11 באופן מקוון ולהדפיסו.

הערה: הסניף בתל אביב מקבל כעת את טופס SS 5 – בקשה למספר ביטוח לאומי, בעת הגשת טופס DS-2029 – בקשה לתעודת לידה מחוץ לארה"ב. למידע נוסף אודות נושאים הקשורים בביטוח לאומי, יש לפנות למחלקה להטבות פדרליות בשגרירות בירושלים בכתובת: FBU.Jerusalem@ssa.gov, או לבקר באתר האינטרנט של המחלקה.

יש להגיש את הטפסים יחד עם המסמכים הבאים:

אם אחד מן המסמכים מטה אינו בשפה האנגלית, יש להביא עמכם תרגום של המסמך.

 1. תעודת הלידה הישראלית של הילד/ה
  תעודת לידה שהונפקה על ידי משרד הפנים הישראלי, המציינת את שם הילד ואת פרטי ההורים. יש להביא את המקור ו – 3 העתקים של המסמך.
 2. מקום לידה עבור מועמדים שנולדו בירושלים
  בדרכונים אמריקאים, מועמדים שנולדו בירושלים רשאים לבחור "ירושלים" או "ישראל" תחת מקום הלידה שלהם (POB) ובתעודת הלידה מחוץ לארה"ב, ניתן לבחור בין "ירושלים" לבין "ירושלים, ישראל". אם תציינו "ירושלים" תחת מקום הלידה בבקשתכם לדרכון/תעודת לידה מחוץ לארה"ב, מקום הלידה יהיה "ירושלים". אם תציינו "ישראל" תחת מקום הלידה בבקשתכם לדרכון/תעודת לידה מחוץ לארה"ב, מקום הלידה יהיה "ישראל" בדרכון ו- "ירושלים, ישראל" בתעודת הלידה. אם תציינו "ירושלים, ישראל" כמקום הלידה בבקשתכם לדרכון ו/או לתעודת לידה, הצוות הקונסולרי ישאל אתכם להעדפתכם האישית ותתבקשו לבחור בין "ירושלים" לבין "ישראל" במקום הלידה של הדרכון ובין "ירושלים" לבין "ירושלים, ישראל" עבור תעודת הלידה. עבור מועמדים המחדשים את דרכונם באמצעות הדואר או התיבה ומגישים טופס DS-82 (חידוש דרכון עבור מבוגר) או טופס DS-5504 (החלפת דרכון זמני) – אם תציינו "ירושלים, ישראל", באפשרותכם לבחור את מקום הלידה שלך באמצעות הקפת המילה "ירושלים" או "ישראל" בטופס הבקשה.
 3. תמונת דרכון של הילד/ה
  תמונה אחת בגודל 5 ס"מ X 5 ס"מ שצולמה בששת החודשים האחרונים.
  חשוב לדעת: אין צלם בשגרירות.
 4. תעודת נישואין
  יש להביא מקור או עותק שמאושר על ידי בית משפט של תעודת הנישואין, אשר הונפקה על ידי הרשויות הרשמיות באותה מדינה בה נישאו. במקרה שההורים אינם נשואים, אין צורך לספק מסמך זה. יש להביא את המקור וצילום אחד של המסמך.
 5. תעודת גירושין או תעודת פטירה
  במקרה שאחד ההורים היה נשוי בעבר, עליהם להציג תעודת גירושין מקורית או עותק שמאושר על ידי בית משפט, או תעודת פטירה, עבור כל אחד מהנישואין הקודמים. יש להביא את המקור ועותק אחד של המסמכים.
 6. הוכחה לאזרחות האמריקאית של ההורה/הורים
  ההורה/ההורים האמריקאי/ם נדרשים להציג את דרכונם האמריקאי ו – 3 עותקים של הדרכון.
 7. דרכון/תעודה מזהה של ההורה ללא אזרחות אמריקאית
  ההורה שאינו בעל אזרחות אמריקאית נדרש להציג את דרכונו או תעודה מזהה ממשלתית אחרת בעלת תמונה. יש להביא את המקור ו – 3 עותקים של עמוד הפרטים האישיים של המסמך.
 8. הדרכון הישראלי/הזר של הילד/ה, במקרה שהונפק דרכון שכזה. יש להביא את המקור וצילום אחד של עמוד הפרטים האישיים של המסמך.
 9. הצהרה חתומה ומתוארכת על כך שהילד/ה מעולם לא קיבל/ה מספר ביטוח לאומי על ידי מנהל ביטוח לאומי. אין למלא טופס זה אם הונפק לילד/ה מספר ביטוח לאומי. במקרה כזה, יש למלא את מספר הביטוח הלאומי בבקשה לדרכון.
 10.  הוכחה על שהותו הפיזית של ההורה האמריקאי בארה"ב:
  ההורה האמריקאי יתבקש להציג הוכחות על שהותו הפיזית בארה"ב. דוגמאות טובות לשהות פיזית כוללות רישומי בית ספר, רישומי חיסונים, תעודות אוניברסיטה או תיכון, החזרי מס ורישומי תעסוקה. יש להביא כמות מספקת של הוכחות למשך השהייה בארה"ב.