עזרה קונסולרית לאסירים אזרחי ארה"ב

כאשר אזרח ארה"ב נעצר בחו"ל, הוא עשוי להיות מבולבל בהתחלה. זה יכול להיות קשה יותר כי האסיר נמצא בסביבה לא מוכרת, וייתכן שלא יודע את השפה המקומית, מנהגים, או מערכת משפט.

לשגרירות ארה"ב יש אפשרות :

 • לספק רשימה של עורכי דין מקומיים דוברי אנגלית
 • באישור בכתב מהעצור האמריקאי אפשר ליצור קשר עם משפחה, חברים או המעסיק שלו
 • לבקר את העצור האמריקאי בקביעות ולספק חומרי קריאה אם מותר על ידי רשות בתי הסוהר
 • עזרת להבטיח כי פקידי הכלא מספקים טיפול רפואי הולם
 • לספק סקירה כללית של תהליך המשפט הפלילי המקומי
 • ליידע את העצור על משאבים מקומיים ומשאבים הנמצאים בארה"ב לסיוע לקורבנות פשע
 • ודאו כי פקידי הכלא מתירים ביקורים מחבר הכמורה לעצור
 • להקים קרן OCS (Overseas Citizen Services) כך חברים ובני משפחה יכולים להעביר כספים לאזרחי ארה"ב הכלואים, כאשר מותר על פי תקנות שרות בתי הסוהר 

אין באפשרות שגרירות ארה"ב:

 • לעזור בלהשפיע על שחרור האזרח המריקאי שנמצא בכלא בחו"ל
 • להצביע על זכאות או אשמת האסיר בבית המשפט
 • לספק ייעוץ משפטי
 • ייצוג אזרחי ארה"ב בבית המשפט
 • לתפקד כמתרגם רשמי
 • לשלם דמי שירות משפטי, רפואי, או עמלות אחרות