מסמכים נוטוריונים

רק מסמכים מסוימים יכולים לקבל חתימה נוטוריונית :

  • מכתב או טופס אשר חייב להיות חתום על ידך ואשר יהיה בשימיוש רק בארה"ב.
  • תצהיר בשבועה
  • ייפוי כוח
  • תצהיר נדל"ן או תצהיר פיננסי
  • העתק נאמן למקור של דרכון אמריקאי

אין אפשרות להציג אגרות חוב ממשליות כשהבעלים נמצאים בחו"ל. בעל האגרות חוב חייב להיות נוכח בזמן החתימה בשגרירות ארה"ב, ולאחר מכן עליו לשלוח אותם לרשות הממשלית המתאימה בארה"ב.

לאחר מבן יישלח שיק בדולרים לבעל אגרות החוב.

לפגישה יש להביא:

דרכון בתוקף כתעודה מזהה. אם השם שעל הדרכון אינו תואם את השם שעל אגרות החוב, יש להמציא אישור על שינוי שם כגון תעודת נישואין.

אין לחתום על אגרות החוב. 

לאחר הפגישה:

לאחר שהחתימה אומתה בשגרירות, יש לשלוח את אגרות החוב לארה"ב על מנת לקבל את הכסף. השיק יישלח אליך תוך שלושה חודשים.

יש לשלוח את אגרות החוב לכתובות הנ"ל:

Federal Reserve
P.O. Box 867
Pittsburgh, PA 15230
or
Bank of Pittsburgh Bureau of the Public Debt
P.O. Box 7012
Parkersburg, WV 26106-7012

מידע על מיסים:

אם הינך אזרח אמריקאית , עליך לשלוח תצהיר חתום עם האגרות חוב לארה"ב. על התצהיר לכלול את מספר הדרכון האמריקאי, את שמך המלא, מקום לידה ותאריך לידה, וכן כן את שם הרשות שלה אתה משלם מיסים בארה"ב.

אם הנך אזח מדינה שלה הסכם מיסוי עם ארה"ב , עליך למלא טופס W-8 בכדי לבקש פטור ממיסים על אגרות החוב. יש להגיש בקשה זו עם אגרות החוב. יש להוריד טופס זה מאתר GOV.IRS

למידע נוסף יש לעיין לעמוד הבא :

 www.savingsbonds.gov

יש להביא את הדרכון וכמו כן את דרכוני ילדיך ( וצילום של כל דרכון) שזקוקים להעתק נאמן למקור. (הערה: קטינים לא חייבים להגיע לפגישה).

אם הינך מבקש לחדש דרכון של קטין אשר אחד מההורים אינו יכול להגיע לפגישה, יש לחתום על טופס DS-3053 מול נוטוריון.

יש להגיש את הטופס בצירוף צילום של תעודה מזהה של ההורה החתום על התצהיר, כמו דרכון אמריקאי או דרכון זר, רישיון נהיגה, או תעודה מזהה צבאית.