תשלום

חידוש דרכון זמני – חירום- במהלך השנה הראשונה להנפקתו הינה ללא עלות.

במידה והינך רוצה לחדש את הדרכון הזמני אחרי השנה הראשונה להנפקתו הוא יהיה בעלות של הנפקת דרכון רגיל.