מסמכים דרושים

 

יש לשלוח את כל המסמכים הבאים ביחד עם הבקשה. לא נוכל להתחיל בתהליך חידוש הדרכון במידה וטופס הבקשה אינו מלא בהתאם ודבר זה עלול לגרום לעיכוב הנפקת הדרכון.

בקשה לדרכון אמריקאי:

יש לחתום על טופס הבקשה ולרשום את התאריך. בקשות לא חתומות יוחזרו לשולח , דבר שיגרום לעיכוב חידוש הדרכון:

Form DS-5504:

יש למלא את טופס 5504-DS  באתר ולהדפיס או

ניצן להדפיס את טופס 5504-DS ולמלא אותו בכתב יד.

תמונה

תמונה אחת 5 ס"מ על 5 ס"מ שצולמה במשך ששת החודשים האחרונים

הוכחה על אזרחות אמריקאית

הדרכון הזמני ( בין אם בתוקף או לאו) . יש לחתום על הדרכון בשורת החתימה!