תשלום

שינוי שם בדרכון האמריקאי הינו ללא עלות במידה והוא יתבצע במהלך 12 החודשים הראשונים מתאריך הנפקת הדרכון האחרון.

אם השינוי שם יתבצע אחרי 12 החודשים הראשונים, יהיה עליך לשלם את מלוא עלות הדרכון, לחץ כאן להוראות.