בקשה ראשונה לדרכון לקטין שלא רושם כאזרח ארה"ב

ילדים שנולדו בחו”ל הורה או הורים אמריקאי/ים יכולים  להגיש בקשה  לאזרחות אמריקאית. אם הילד מתחת לגיל 18, ההורים האמריקאיים יתבקשו להגיש בקשה לתעודת לידה אמריקאית – CRBA.  ילדים בני  18 ומעלה, לא זכאים לקבל תעודת לידה אמריקאית אך יוכלו להגיש בקשה  לדרכון אמריקאי על ידי המצאת המסמכים הדרושים.  הדרישות עבור העברת אזרחות תלוי באם ההורים היו נשואים בזמן הלידה, מי מההורים הינו אזרח אמריקאי, וכמה זמן ההורה האמריקאי שהה בארה"ב לפני הלידה של הילד.  אם כבר קבלת אזרחות אמריקאית על ידי :תעודת לידה מחו"ל, תעודת אזרחות או תעודת התאזרחות, ראה: הגשת בקשה לדרכון ראשון.

דרישות להעברת אזרחות

כדי לקבוע אם ההורה האמריקאי יכול להעביר אזרחות :

יש לקרוא בעיון את הדרישות לקבלת אזרחות (הם זהה עבור ילדים, מתחת לגיל 18)

הערה: כדי להגיש בקשה לקבלת דרכון אמריקאי ראשון, הילד ושני ההורים חייבים להופיע באופן אישי בשגרירות.