תשלום:

תשלומים עבור דרכון מבוגר ראשון: 145 $

הערה: אין החזר על תשלומים שבוצעו. תהליך הנפקת דרכון הינו בר-עלות ויהיה בחזקת מחלקת המדינה באם הוא הונפק או לא.

ביצוע תשלומים :

בדולרים אמריקאים

בשקלים ישראלים חדשים ( השער ייקבע על ידי שגרירות ארה"ב לפי השער היומי)

כרטיסי אשראי : יתקבלו רק כרטיסי אשראי בינלאומיים והתשלום ייעשה בדולרים אמריקאים.

צ'קים בנקאיים :

-לטובת: " U.S. Embassy "

-על הצ'ק להיות בדולרים אמריקאיים ( לא בשקלים ישראלים).

-מודפס על ידי הבנק, לא יתקבלו צ'קים בכתב יד.

– שלוש סדרות עם מספרים מודפסות בתחתית הצ'ק.

-על הצ'ק יהיה רשום הסכום במספרים בתוך המלבן מצד ימין, ועליו להיות תואם לסכום במילים.

הערה:

לא יתקבלו צ'קים אישיים.