נישואים

גיליון מידע זה הוכן לשימוש רק כהנחיה כללית על ידי אזרחים אמריקאים המשקפים על נישואים בישראל. זה לא נועד להיות מחקר ממצה וייתכנו מצבים שאינם מכוסים כאן. לכן, על מנת למנוע אי נוחות או מבוכה אפשריות, מומלץ לפנות באופן  מייד לממונה על תיק הנישואין המתאים של הקהילה הדתית שלך כדי לקבל הנחיות מתאימות.

החוק הישראלי אינו מתיר נישואים אזרחיים. על פי החוק בישראל, רק למנהיגים דתיים  מותר לבצע טקסי נישואים. החוק הישראלי אינו מתיר נישואים אזרחיים. זוגיות המבוססת על הסכמי נישואים יכולה לזכות בכמה זכויות הקשורות לנישואים חוקיים בישראל, אך אינם תקפים לצורכי הגירה לארה"ב.

חוץ ממקרים חריגים מעטים מאוד, המשפט האזרחי הישראלי אינו מתיר נישואים בין יהודים ללא-יהודים בתוך מדינת ישראל. ממשלת ישראל תכיר בנישואים שנערכים בין אזרחים יהודים ישראלים ולא-יהודים המבוצעים מחוץ לישראל. החוק הישראלי אינו מתיר נישואים בישראל בין המתגיירים.

זוגות חייבים להירשם בשכת הרב הראשי של המחוז שבו הם מתכננים להינשא. החתן והכלה חייב להציג תעודות רווקות שמונפקת מרב מקומי בישראל, שהונפקה על ידי רב בית הכנסת המקומי.

גבר עשוי לקבל את תעודת הרווקות מרב מקומי בישראל, בתנאי שהוא מציג שני אנשים מהקהילה הדתית במקום מגוריו שמסוגלים להצהיר כי הוא רווק. אם הוא היה נשוי פעם אחת, הוא חייב להציג הוכחת גט דתי.

אישה שבעלה נפטר ולא הותיר אחרי ילדים  חייבת להציג הוכחה " חליצה " או "שחרור" מגיסה אם הוא בחיים. אם היא הייתה נשואה פעם, היא חייבת גם להציג הוכחת גט דתי. בן משפחה מבית כהן לא יכול להתחתן עם אישה גרושה בישראל.

נישואים יכולים להתבצע רק ארבעה עשרה ימים לאחר מועד ההרשמה לרבנות הראשית.

בני זוג נשואים צריכים להציג תעודת נישואים, שהושלמה על ידי הרב שערך את הנישואים, אל משרדה של ממונה המחוז, משרד הפנים.

חברי הקהילות הללו חייבים להירשם אצל הכומר שלהם לפעולולפי החוקים והתקנות של הקהילה המסוימת המעורבת.

בני הזוג הנשוי חייבים להציג את תעודת הנישואין שהושלמה על ידי הכומר שביצוע את הנישואים למשרד שלהממונה המחוז, משרד הפנים.

רק הקהילות הדתיות שהוזכרו לעיל יש מצב דה-יורה בישראל. קבוצות אחרות, כולל הכנסיות הפרוטסטנטיות, יש רק הכרה דה-פקטו; ובהעדר חקיקה ספציפית בנושא, נישואים בין הפרוטסטנטים מסודרים על אד הוק בבסיס פרטני.

הכוהן שמתכנן לבצע את הטכס כותב אל משרד הדתות, ומפרט את שמותיהם של האנשים שהולכים להינשא, לאומם, ואת השתייכותם הדתית. הוא מבקש את רשותו של המשרד לבצע הנישואים ולהנפיק תעודת נישואים. פרוטסטנטים שמתכננים להינשא בישראל צריכה לאפשר משניים לארבעה שבועות כדי להשלים את הסידוריים הפורמליים הנדרשים לפני שהנישואים יכול להתקיים.

כאשר אחד הצדדים אינו יהודי והנישואים התקיימו בחו"ל, ההליך לסיום נישואים מערובים הוא באמצעות תהליך אזרחי, עם הבקשה הראשונה לגרושים תעשה לסגן נשיא בית המשפט לענייני המשפחה. מאז 1969,  החוק השפוט בפירוק הנישואים, אשר עלה ב -2005, מכסה את הגירושים האזרחיים בישראל.

הבסיס היחיד לגירושים אזרחיים הוא הסכמה הדדית, אך במצבים מסוימים חוקי המדינה שבה הנישואים בוצעו יחולו, ואת תיק הגירושים יכול להתנהל בישראל, ולהתבסס על חוקי המדינה.