שינוי שם בדרכון שהונפק לפני פחות 12 חודשים

אם החלפת את שמך בעקבות נשואים, גירושים, צו בית משפט או במשרד הפנים, תוכל להגיש בקשה לדרכון חדש עם שמך החדש.

אם דרכונך הונפק לפני יותר מ- 12 חודשים, עליך לעקוב אחרי ההוראות בעמוד זה.

 

אם דרכונך הונפק לפני פחות מ-12 חודשים, יש להגיש בקשה לדרכון בדואר לפי ההוראות הבאים.