אגרות לתשלום

עלות חותמת נוטריונית: $50 עבור כל חותמת/חתימה.

כל האגרות אינן ברות-החזרה ועלות כל חתימה הינה 50$. התשלום הינו עבור כל סוגי המסמכים, פרט למסמכים שנדרשים על ידי רשות ממשלת ארה"ב (כמו טופס DS-3053 או אגרות חוב ממשלתיות).

ביצוע תשלומים :

בדולרים אמריקאים

בשקלים ישראלים חדשים ( השער ייקבע על ידי שגרירות ארה"ב לפי השער היומי)

כרטיסי אשראי : יתקבלו רק כרטיסי אשראי בינלאומיים והתשלום ייעשה בדולרים אמריקאים.

צ'קים בנקאיים :

-לטובת: " U.S. Embassy "

-על הצ'ק להיות בדולרים אמריקאיים ( לא בשקלים ישראלים).

-מודפס על ידי הבנק, לא יתקבלו צ'קים בכתב יד.

– שלוש סדרות עם מספרים מודפסות בתחתית הצ'ק.

-על הצ'ק יהיה רשום הסכום במספרים בתוך המלבן מצד ימין, ועליו להיות תואם לסכום במילים.

הערה:

לא יתקבלו צ'קים אישיים.