הכנת מסמכים מראש

יש להביא את כל המסמכים מוכנים לחתימה נוטוריונית. אין באפשרותינו לספק ייעוץ מקצועי בהכנת המסמכים. אם המסמכים אינם מוכנים לחתימה , יש לקבוע תור חדש.

  • יש לוודא שהמסמך שבידך מובן לך. אין באפשרות הקונסול לספק הסבר של המסמכים.
  • יש להביא את כל המסמכים ביחד. אם יש מסמך חסר, אין באפשרותינו לספק שירות.
  • יש למלא את המסמכים במלואם. אין לחתום על המסמך. עליך לחתום אך ורק מול הקונסול.
  • יש  לסמן כל מסמך שעליו יש לחתום. הקונסול לא יוכל לעשות זאת במקומכם.