החלפת דרכון זמני בדרכון רגיל

  1. חידוש דרכון בדואר
  2. חידוש דרכון באופן אישי
  3. החלפת דרכון זמני בדרכון רגיל

אנו מעודדים להחליף את הדרכון החירום בדרכון עם תוקף מלא. אם תעדשה זאת במהלך השנה הראשונה מהנפקת דרכון החירום, תוכל לקבל דרכון רגיל ללא תשלום

הוראות להחלפת דרכון זמני בדרכון רגיל