דרכונים

אנו מאוד ממליצים לחדש את הדרכון בהקדם כדי שלא תזדקקו לדרכון חירום. זמן הנפקת הדרכון הרגיל נע בין 3-4 שבועות ( בשגרירות ארה"ב בירושלים) או בין 2-3 שבועות ( בשלוחת השגרירות בתל אביב).

יש לשים לב כי דרכון חירום אינו מובטח בוודאות. יש מקרים שיהיה עליך לשנות את תוכניות הנסיעה שלך. לכן יש לרכוש את כרטיס הטיסה אחרי בדיקת תוקף הדרכונים של בני משפחתך.

דרכוני חירום מונפקים לאזרחים אמריקאיים אשר חייבים לנסוע לארה"ב עקב מצב חירום לא צפוי או לאזרחים אמריקאיים אשר איבדו את דרכונם או שדרכונם נגנב בזמן הנסיעה.

הערה: המחלקה לאזרחים אמריקאיים בשגרירות ארה"ב בירושלים סגורה בימי חמישי האחרון של כל חודש. המחלקה לאזרחים אמריקאיים בשלוחת השגרירות בתל אביב סגורה לקהל ביום רביעי הראשון של כל חודש.

 לחץ כאן לרשימת החגים והחופשות של השגרירות בירושלים והשלוחה בתל אביב.