דרכון ראשון למבוגר אשר קיבל אזרחות אמריקאית

אם ברשותכם אחד מהמסמכים הבאים, מעיד על היותך אזרח אמריקאי ותוכל להגיש בקשה לדרכון אמריקאי:

  • תעודת לידה אמריקאית
  • תעודת אזרחות אמריקאית
  • תעודת התאזרחות או
  • תעודת לידה אמריקאית מחו"ל

הוראות להגשת בקשה לדרכון אמריקאי לקטין עם אזרחות אמריקאית