דרכון ראשון לקטין מתחת לגיל 18 אשר התאזרח בארה"ב

אם ברשותכם אחד מהמסמכים הבאים, תוכלו להגיש בקשה לדרכון אמריקאי מאחר וילדכם רשום כאזרח אמריקאי:

תעודת לידה אמריקאית

תעודת אזרחות אמריקאית

תעודת התאזרחות או

תעודת לידה אמריקאית מחו"ל

הוראות להגשת בקשה לדרכון אמריקאי לקטין עם אזרחות אמריקאית