דרכון ראשון לקטין מתחת (לגיל 18)אשר לא רשום כאזרח אמריקאי

ילדים שנולדו מחוץ לארה"ב להורה או הורים אמריקאי/ים יוכל להגיש בקשה לקבלת אזרחות אמריקאית. אם גיל הילד הוא מתחת לגיל  18 ההורה האמריקאי  זכאי להעביר אזרחות במילוי בקשה לתעודת לידה קונסולרית.

הוראות לבקשה לתעודת לידה קונסולרית מחוץ לארה"ב ודרכון ראשון לקטין