החלפת דרכון חירום זמני

אנו מעודדים להחליף את הדרכון החירום בדרכון עם תוקף מלא. אם תעשה זאת במהלך השנה הראשונה מהנפקת דרכון החירום, תוכל לקבל דרכון רגיל ללא תשלום.

הוראות להחלפת דרכון חירום או זמני