סקירה

ההוראות בעמוד הזה עם עבור השירותים הבאים:

  • חידוש דרכון לבוגר שהונפק לפני יותר מ15 שנה.
  • דרכון ראשון לבוגר שהוא כבר בעל אזרחות ארה"ב.
  • חידוש דרכון לבוגר שהיה בתוקף פחות מ10 שנים.

צריך לקבוע פגישה עבור השירותים האלה. 

הוראות עבור סוגים אחרים של דרכונים ראשונים: