תשלומים

תשלום עבור השירותים הבאים : 145 $

הערה: אין החזר על התשלומים. תשלום עבור הנפקת דרכון אינו מוחזר ונשאר בחזקת מחלקת המדינה בין אם הדרכון הונפק או לא.

צורת תשלום:

במזומן:

דולרים אמריקאיים

בשקלים חדשים ( ערך הדולר ייקבע על ידי השגרירות באותו יום של התשלום)

כרטיסי אשראי : יצקבלו רק כרטיסי אשראי בינלאומיים ויחוייבו בדולרים.

שיקים בנקאיים:

ישלומו לפקודת "שגרירות ארה"ב"

הסכום הנקוב בשיק יהיה בדולרים אמריקאיים

השיק הבנקאי יודפס על ידי הבנק ואסור שיהיה בכתב יד.

בתחתית השיק יהיו שלוש סדרות של ספרות מודפסות.

הסכום בדולרים יהיה ברור ומודפס במקום שנועד לכך בשיק , בתוך המלבן שנועד לרישום הסכום  ( ולא מחוצה לו או מעליו).

הערה:

שיקים אישיים לא יתקבלו.