דרישות נוספות למבקשים הקטינים

 1. מסמכים נדרשים
 2. דרישות נוספות למבקשים הקטינים
 3. אגרות
 4. ראיונות
 5. זמני עיבוד ומשלוח
 1. הוכחה על קשר הורי:

עליכם להציג הוכחה על היותכם ההורים של הילד/ה המגיש/ה בקשה לדרכון. יש להצטייד במסמכים מקוריים. עותקים נוטריונים לא יתקבלו. יש להביא עותק מצולם של כל מסמך.

 1. הסכמת שני ההורים

החוק האמריקאי דורש חתימות של שני ההורים או של האפוטרופוסים החוקיים, לשם הנפקת דרכון לילדים מתחת לגיל 16. הדרך המומלצת היא נוכחותם של שני ההורים/ האפוטרופוסים בעת הגשת הבקשה לדרכון.

במקרה שהורה/אפוטרופוס אחד אינו יכול להגיע עם הילד/ה להגיש בקשה לדרכון, הוא יכול לתת את הסכמתו על ידי כך שימלא הצהרת הסכמה DS-3053. יש להגיש את הטופס המלא יחד עם הבקשה לדרכון. ההורה שאינו נוכח נדרש:

 • לחתום ולתארך טופס DS-3053 בנוכחות נוטריון מוסמך, ו
 • להגיש העתק של התעודה המזהה שהוצגה בפני הנוטריון יחד עם טופס DS-3053.
 1. תעודה מזהה של ההורה: יש להצטייד במסמכים מקוריים. עותקים נוטריונים לא יתקבלו. יש להביא עותק מצולם של המסמך. המסמך חייב להיות ממשלתי, תקף ובעל תמונה כגון:
 • דרכון זר.
 • רישיון נהיגה
 • תעודת זהות לאומית עם תמונה, או
 • חוגר בתוקף עם תמונה.