אגרות

אגרות עבור תעודת לידה מחוץ לארה"ב ודרכון:

 • תעודת לידה מחוץ לארה"ב (CRBA) – $100
 • דרכון עבור קטין – $135

הערה: כל האגרות אינן ניתנות להחזר. אגרת הדרכון הינה עבור תהליך הבקשה, אינה ניתנת להחזר ותשולם למחלקת המדינה בין הדרכון הונפק או לא.

שיטות תשלום:

מזומן:

 • בדולרים
 • בשקלים – הסכום ייקבע לפני תעריף הדולר היומי בשגרירות

כרטיסי אשראי: ניתן לשלם בכרטיסי אשראי בינלאומיים המקבלים חיובים בדולרים.

המחאות בנקאיות: 

 • יימשכו על ידי בנקים בארה"ב
 • יתוארכו עד שישה חודשים מיום קבלת הבקשה בשגרירות ארה"ב
 • חתומות על ידי עובד בנק
 • רשומות לפקודות: "U.S. Embassy"
 • בדולרים בלבד, לפי השירות המבוקש (לא בשקלים)
 • מודפסות על ידי הבנק; המחאות בנקאיות בכתב יד לא יתקבלו
 • יישאו סדרה של שלוש ספרות אלקטרוניות, המודפסות בתחתית ההמחאה
 • יראו את הסכום בדולרים באופן מלא וברור בשדה המתאים לכך.

הערה חשובה: המחאות פרטיות לא יתקבלו.