חידוש דרכון בדואר

ניתן להקליק כאן לרשימת החגים והחופשות של השגרירות בירושלים והשלוחה בתל אביב.

חידוש דרכון בדואר מיועד לדרכונים מבוגרים בלבד. אנו ממליצים להגיש את הבקשה באמצעות הדואר, על מנת לחסוך את ההגעה לשגרירות. בעת הגשת הבקשה, יש לקרוא בעיון את ההנחיות, על מנת לוודא שהבקשה נכונה ומלאה לפני הגשתה לשגרירות.

באפשרותך לחדש את דרכונך באמצעות הדואר אם הדרכון האמריקאי האחרון שלך:

  • אינו ניזוק וניתן להגיש אותו יחד עם הבקשה;
  • הונפק ב – 15 השנים האחרונות;
  • היה תקף ל – 10 שנים; ו
  • הונפק לך תחת שמך הנוכחי [או ששינית את שמך ובאפשרותך להגיש מסמך חוקי של שינוי שם (כגון תעודת נישואין, או שינוי שם חוקי)].

אם אינך עומד/ת באחד מהקריטריונים מעלה, תדרש/י לקבוע מועד לראיון בשגרירות. להנחיות אודות חידוש באופן אישי יש להקליק כאן.