תשלום

תשלום עבור חידוש דרכון בדואר: 110 $

הערה: אין החזר על תשלומים שהתבצעו

תשלומים מתבצעים אך ורק על ידי שיק.

שיקים  בנקאיים :

יש לרשום לפקודת : “ U.S. Embassy”

התשלום חייב להיות בדולרים ( לא בשקלים)

השיק חייב להיות מודפש על ידי הבנק ; שיקים בנקאיים שנרשמו או רשום עליהם בכתב יד  לא יתקבלו.

השיק חייב לשאת שלוש שדרות של מספרים אלקטרוניים בתחתית השיק.

הסכון בדולרים חייב להופיע בתוך המלבן שמיועד לכך.

הערה: שיקים אישיים לא יתקבלו.