אגרות 

שימו לב: החל מה – 27 בדצמבר, 2021, אגרת הדרכון עלתה. חידוש דרכון עבור בקשות שהתקבלו אחרי או ב – 27 בדצמבר, 2021 יעלה $130.

כמו כן: כל האגרות אינן ניתנו להחזר.

התשלום יתבצע באמצעות המחאה בנקאית בדולרים בלבד.

ההמחאות הבנקאיות:

  • יימשכו על ידי בנקים בארה"ב
  • יתוארכו עד שישה חודשים מיום קבלת הבקשה בשגרירות ארה"ב
  • חתומות על ידי עובד בנק
  • רשומות לפקודות: "U.S. Embassy"
  • בדולרים בלבד, לפי השירות המבוקש (לא בשקלים)
  • מודפסות על ידי הבנק; המחאות בנקאיות בכתב יד לא יתקבלו
  • יישאו סדרה של שלוש ספרות אלקטרוניות, המודפסות בתחתית ההמחאה
  • יראו את הסכום בדולרים באופן מלא וברור בשדה המתאים לכך.

הערה חשובה: המחאות פרטיות לא יתקבלו.