מסמכים דרושים

משלוח הטפסים לחידוש דרכון חייב לכלול:

מעטפה מבויילת עם בולים בשווי 16.70 ש"ח להחזרת הדרכון ( במידה ויש יותר מדרכון אחד יש להוסיף יותר בולים על המעטפה). במידה ומחדשים דרכון בדואר, אין אפשרות לאסוף אותו מהשגרירות.

שיק בנקאי

טופס בקשה DS-82 יש לחתום על הטופס ולרשום תאריך.

תמונה

הוכחה על אזרחות אמריקאית ( הדרכון הנוכחי בין אם הוא בתוקף או לא).