תמונות

שאלות ותשובות נפוצות

כן, כולם, כולל ילדים ותינוקות נדרשים לספק תמונות. אנו דוחים כל התמונות שאינם עומדים בדרישות שלנו.

דרישות לתמונה זהות עבור כל המבקשים. במקרה של תינוקות צעירים מאוד אפשר לשים תמיכה לראש התינוק כל עוד שרואים את פניו. אין דרישה כי עיניו של התינוק יהיו פתוחות.

לחץ כאן לעוד טיפים לצילום תינוק.

אתה יכול לספק תמונה דיגיטלית בתנאי שהם עומדים בדרישות. תמונות מודפסות על נייר צילום באיכות גבוהה, שיש להם דימוי לצילום מקצועי, ופוקוס על המצולם אנו מקבלים אותם.

אנחנו לא נקבל תמונות המדפסות ממחשב ביתי.