קביעת פגישה והטיפול בבקשה

הערה חשובה: עקב מגפת הקורונה, המחלקות הקונסולריות בשגרירות בירושלים ובסניף בתל  אביב מטפלות במספר מוגבל של מקרי חירום, בהתאם להנחיות המרכז לבקרת מחלות ומשרד  הבריאות הישראלי. הבריאות והבטיחות של צוות השגרירות ושל המבקרים בה הינן בעדיפות עליונה.  אנו מודים לכם על הסבלנות וההבנה במהלך מגפת הקורונה.

עקב כך, שירותי הוויתור על אזרחות אמריקאית הושעו לזמן זה. אנו נחדש את הטיפול בוויתור על אזרחות בזמן מאוחר יותר, אך אין באפשרותנו לדעת מתי יחודש השירות .  כאשר נחדש את הטיפול בבקשות לוויתור על אזרחות, יש לשלוח את הבקשה לפגישה אישית עבור השגרירות ,JerusalemACS@state.gov ועותקים של כל המסמכים הדרושים לכתובת עבור הסניף בתל אביב. ביום הראיון שלך, תיפגש/י , TelAvivACS@state.gov בירושלים ולכתובת עם קונסול ותינתן לך האפשרות לעיין בהצהרת ההבנות לפני השבועה לוויתור על אזרחות, או לפני DS-4079 החתימה על השאלון . יש להביא עמך את כל המסמכים הדרושים ליום הראיון .  לאחר הראיון האישי, בקשתך תשלח למחלקת המדינה לעיון ואישור. אם בקשתך תאושר, תאריך הוויתור על האזרחות ייקבע על בסיס נסיבות אישיות. בבקשות פשוטות לוויתור על אזרחות, התאריך על תעודת אובדן האזרחות יהיה התאריך שבו בוצעה השבועה לוויתור על אזרחות