מסמכים דרושים (ויתור על האזרחות )

יש לספק את המסמכים הבאים :

  1. הוכחה על אזרחות אמריקאית, כגון דרכון אמריקאי עדכני, או תעודת לידה אמריקאית, אם אין ברשותך דרכון .
  2. תעודת לידה מחוץ לארה"ב , אם רלוונטי .
  3. עמודי הפרטים האישיים של כל הדרכונים הזרים שברשותך.
  4. תעודת התאזרחות מכל מדינהכולל ארה"ב, אם רלוונטי .
  5. תעודת אזרחות מכל מדינה , כולל ארה"ב, אם רלוונטי .
  6. הוכחות לשינוי שםאם רלוונטי (לדוגמה תעודות נישואין או גירושין, צווי בתי משפט, או deed polls) .
  7. יש למלא טופס Form SS-5